Kansan Uutiset blogista:

Viimeisimmät kirjoitukset Kansan Uutisten blogissa:

tiistai 26. toukokuuta 2009

Miten Kokoomuksen arvot toteutuvat käytännössä?

JULKAISTU: Kansan Uutiset/Viikkoliite/Horisontti-palsta 9.1. 2009

Kokoomuslainen valtionvarainministeri Jyrki Katainen vaikeroi laman kourissa olevan Suomen budjetin tulopuolen niukkuutta. Hän on keskittynyt vain säästöihin, vaikka hänen tulisi keskittyä tulopuolen kattamiseen ja hyvinvointivaltion säilyttämiseen. Missä sitä joutilasta rahaa olisi?

Maailman rikkaimmat ihmiset ovat vieneet poliitikoilta ja verottajalta piiloon 60-80 veroparatiisiin hyvin varovaisen arvion mukaan 11,5 tuhatta miljardia /eli biljoonaa) dollaria. Sen vuosituotosta voisi kerätä 255 miljardin potin, kertoo Matti Ylönen tuoreessa kirjassaan “Veroparatiisit“.

Veroparatiiseja ei ole ainoastaan pienillä saarilla kuten Cayman, Jersey, Man, Guernsey ja lilliputtimaissa kuten Luxemburg, Gibraltar, Monaco. Niitä on myös Yhdysvaltojen joissakin osavaltioissa (Delaware, New Jersey, Oregon, Nevada), Lontoossa, Latviassa, Tokiossa, Singaporessa, Hongkongissa jne.
Pelkästään Neitsytsaarilla on 707 000 pöytälaatikkoyritystä. Se oli vuonna 2004 Venäjän kahdeksanneksi suurin kauppakumppani! Pankkitilin avaaminen ilman henkilöllisyyspapereita Nevadassa on helpompaa kuin toisessa veroparatiisissa Panamassa.


Nykyisen finanssikriisin luulisi jo herättävän Kokoomuksenkin vastuulliset poliitikot rahamaailman vapauttamisen todellisuuteen. Käsittämättömän suuret rahavirrat liikkuvat kaiken poliittisen sääntelyn ulkopuolella. Hedgefundien, termiinien, swappien, warranttien jne. kuplamarkkinoiden todellista suuruutta ei kukaan tiedä tarkasti, mutta arviot sen suuruudesta liikkuvat 60 biljoonasta 1 000 biljoonaan euroon.

Jos näitä kuplapotteja verrataan reaalitalouteen, jossa koko maailman bkt:n (maailman tuotannon ja palveluiden) arvo on 48 biljoonaa, saa käsityksen millaisen aikapommin kokoomuslaisten poliitikkojen uusliberalistinen “vapauden“ ideologia on synnyttänyt – jonka poliitikot laittavat taas tavallisten veronmaksajien maksettavaksi.

Jos reaalimaailman 48 biljoonalle laskee vaikka 5-10 prosentin vuosituoton, jolla kuplaa pitäisi tilkitä, niin sitä ei makseta vuodessa eikä kahdessa lähes 1 000 biljoonan kuplasta. Ainakaan, jos sen sisältämä “ilma“ sattuisi olemaan samaa suuruusluokkaa kuin Islannissa. Siellä hävisi velkapapereiden arvosta 94 prosenttia taivaan tuuliin.

Kokoomuslaiset ovat siunanneet ja edesauttaneet kuplatalouden sekä hallintarekisterien mahdollistamaa veronkiertoa. Hallintarekisterien anonymiteetin suojassa kokoomuslaiset rikkaat voivat avata veroparatiisimaassa pöytälaatikkofirman ja hallintarekisterin suojissa kotiuttaa osingot kokoomuslaisten pankinjohtajien avustuksella verovapaasti ulkomaille veroparatiiseihin valtionvarainministeri Kataisen ulottumattomiin.

Oikeusministeriö teki hiljattain poliisin suosituksesta lakiehdotuksen korjatakseen porsaanreiän, mutta Kokoomus, Valtionvarainministeriö, Suomen yrittäjät, Suomen kaupan liitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto vastustivat ehdotusta.

Hallintarekisterissä olevien osakkeiden osuus on kasvanut nopeasti jo 43 prosenttiin koko osakekannasta. Veromenetysten suuruutta ei tarkasti tiedä kukaan, mutta Helsingin Sanomat laski varovaisesti, että vuosina 2002-2003 olisi ollut yli 1 000 miljoonaa vuodessa.

Vuonna 2004 Suomesta maksettiin ulkomaille osinkoja 4,3 miljardia ja niistä maksettiin lähdeveroa vain 6,17 prosenttia. Jos pöytälaatikkofirma sijaitsi Britanniassa, selvisi verotuksessa nolla-prosentilla.

Koska pörssikauppa on siirtynyt veroparatiiseihin, suomalaiset pörssivälittäjätkin joutuvat kortistoon, sillä etävälittäjät tulevat heidän tilalleen. Vuonna 2000 etävälittäjien osuus pörssikaupasta oli vain 14 prosenttia, nyt jo yli 60 prosenttia (yli 80 mrd €).

Kokoomuksen ja kokoomuslaisen valtionvarainministeriön toimesta ollaan parhaillaan suunnittelemassa hallintarekisterin laajentamista koskemaan myös sijoitusrahastoja. Vuonna 2008 Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin oli sijoitettu 56 miljardia euroa ja ulkomaisiin (veroparatiiseihin) oli sijoitettu 41 miljardia euroa (valtion vuosibudjetin verran). Rikkaiden veronkierto on helppoa, koska esimerkiksi Nordea-pankilla on yhteistyökumppaneita veroparatiiseissa.

Rikkaat rikastuisivat edelleen, ja taas Kataiselle jäisi vähemmän jaettavaa hyvinvointivaltion ylläpitämiseen.

Rikkaiden edustajana Kokoomus ja Katainen eivät halua puuttua “kilpailukykysyistä“ suuryhtioiden veronkiertoon. Jokaisella suuryhtiöllä on tytäryhtiö yhdessä tai useammassa veroparatiisissa. Nokialla mm. Bermudalla, Soneralla Jerseyllä ja Cayman-saarella, Outokummulla Bermudalla.

Ylöseltä jäi mainitsematta kirjassaan, että lähes jokaisella suomalaisella “rahasuvulla“ oli jo 90-luvun puolivälissä pöytälaatikkofirma jossain veroparatiisissa.

Erityisen taitavia veronkiertäjiä ovat suuret monikansalliset jättiyritykset kuten Microsoft, Apple, Coca-Cola, Ford, Ikea jne. Esimerkiksi konkurssiin menneellä Enronilla oli 700 tytäryhtiötä pelkästään Caymansaarella. Jättiyhtiöt tarvitsevat niitä sisäisiin siirtohinnotteluihin, joilla voitot voidaan siirtää tuotantomaasta verottajan ulottumattomiin. Siksi maailmakaupasta puolet on jo konsernin tytäryhtiöiden sisäistä kauppaa.

Amerikkalainen professori Simon J. Park on päässyt perehtymään siirtohinnoitteluun tullitilastojen kautta. Lopputulema oli järisyttävä. Esimerkiksi kun monivitamiinitabletteja myytiin Kiinasta USA:han kilohinta oli 1 868 dollaria/kg. Kun sama tuote myytiin USA:sta Suomeen, kilohinta oli enää 1,3 dollaria/kg. Huippu oli, kun valmistalo myytiin yhtiön sisällä USA:sta Trinidadiin, talo maksoi 1,2 dollaria!

Pankeilla ja suurilla tilintarkastusyhtiöillä on myös tytäryhtiöt veroparatiisessa. Kirjanpidollista “taikuutta“ on, että pikkuvaltioiden lakeja voidaan käyttää demokraattisesti valittujen parlamenttien säätämiä lakeja vastaan. Kaiken kukkuraksi kirjanpitoyhtiöt ovat laajentaneet konsulttipalvelujaan erityisesti “verosuunnitteluun“.

Veronkiertoon innovoitiin valtava määrä uusia tuotteita. Keinovalikoimiin kuului mm. tekaistut tappiot, säätiöille tehdyt lahjoitukset, trustien hyväksikäyttö, peiteyhtiöiden hyväksikäyttö, rojaltimaksut jne,

Arvopuolueen edustaja, ulkoministeri Alexander Stubb, ei ole tehnyt elettäkään epäkohtien poistamiseksi EU:n puitteissa.

Kun EU:ssa puuhattiin rahanpesudirektiiviä, Kokoomuksen euroedustaja Piia-Noora Kauppi taisteli hartiavoimin muutoksia vastaan, Hän toimi muutoksia ajavan foorumin puheenjohtajana, Hän teki kaikkensa, että rahanpesua estävät direktiivit vesitettiin juuri pankkialan etujärjestön (EBIC) toivomalla tavalla.

Tästä pääoman avunannosta hänet palkittiin kesken euroedustajuuskauden toimitusjohtajan vakanssilla Finanssialan keskusliitossa. Pyöröoven pyörähdys oli niin räikeä, että kansalaisjärjestöjen äänestyksessä hän sai “Vuoden pahin eturistiriita-palkinnon“.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan rikollista rahaa pestään vuosittain 1,5 biljoonan dollarin edestä. Kokoomus ei aja ainoastaan rikkaiden vaan myös rikollisten asiaa. Vapauden ideologian varjolla rahanpesukin on osa yrittäjyyttä ja innovaatioprosessia.

Kataisen ja Kokoomuksen penseys veroparatiisien suitsemiseen selittyy muillakin kuin pelkästään ideologisilla syillä. Yksi kevään 2008 vaalirahoitusskandaali oli ministereiden Jyrki Kataisen, Jyri Häkämiehen ja keskustaporvari Paula Lehtomäen saama rahoitus yhtiöstä, joka omistettiin Luxemburgista ja edelleen Britannian Neitsytsaarilta käsin. Rahoitusta antoi suursijoittaja Ahti Vilppulaan yhdistetty Mekaniikkatalo.

Kokoomus sai viime vaaleissa vaalirahoitusta yhtä paljon kun kaikki muut puolueet yhteensä. Se kertoo parhaiten, kenen etuja arvopuolue Kokoomus viime kädessä ajaa.

Siksi ihmetyttääkin Kokoomuksen nykyinen 24 prosentin kansansuosio. Onko kansa tyhmää, vai onko media johtanut kansalaiset harhaan?

Rikkailla on ollut laatuaikaa sen jälkeen, kun Kokoomus pääsi hallitukseen. Omaisuusvero on poistettu, perintoveroa on lievennetty, rikkaiden verotuksen progressio on käytännössä muuttunut tasaveroksi, koska heille on Kokoomuksen toimesta annettu mahdollisuus nostaa tulonsa pääomatuloina.

Toistakymmentä vuotta jatkuneen nousukauden aikana vain ylin tulonsaajien kymmenys on hyötynyt. Sen sisällä prosentti kansalaisista (vuosiansiot yli 60 000 euroa) on vienyt pääosin kasvun hedelmät. Keskituloiset ovat pysyneet paikallaan ja pienituloiset ovat köyhtyneet suhteellisesti tai absoluuttisesti.

Suuri osa Kokoomuksen riviäänestäjistä (loput 23%) ovat pääosin pienipalkkaisia opettajia, sairaanhoitajia ja kampaamo-parturi-yrittäjiä, jotka mieluummin ymmärtämättömyyttään samaistuvat kokoomuslaisiin oman elämänsä sankareihin kuin luusereihin.

Juuri heiltä Kokoomus on hyvinvointipalveluiden yksityistämisvimmassaan viemässä sekä työpaikat että turvallisuuden. Esimerkiksi sairaanhoitajien palkat ovat yksityisillä klinikoilla pienemmät kuin yhteiskunnan terveyskeskuksissa.

Yrittäjyyttä suosivana arvopuolueena Kokoomus on uusliberalismin nimissä avannut markkinat monikansallisille yhtiöille, jolloin 80-luvun puolivälistä kotimarkkinatuotannon osuus on pudonnut 55 prosentista noin 8 prosenttiin (v.2007).

Rivikokoomuslaisen silmät voisivat avautua keskiluokan tilasta ja varsinkin sen tulevaisuudesta, jos he lukisivat esimerkiksi Barbara Ehrenreichin pari vuotta sitten ilmestyneen kirjan ”Petetty keskiluokka”. Kokoomuksen vapaus-vimmassa ylikoulutettu rivikokoomuslainen joutuu yhä useammin tyytymään Kataisen mainostamiin ns. ”paskatyöpaikkoihin”.

Ari Ojapelto
tietokirjailija
Tampere

Luetuimmat

Kävijöitä